Elverket är ett konstcentrum beläget i kärnan av Ekenäs. Här finns ett 154 m2 stort galleri, stiftelsen Pro Artibus kansli samt en konservatorsateljé. År 2005 tog stiftelsen i bruk den byggnad som som sedan 1909 fungerat som ”elektrisk central för Ekenäs stad” och därefter som kontor för stadens elverk. I galleriet arrangeras årligen 4-6 utställningar samt övriga publika evenemang.

Tillgänglighet

Galleri Elverkets entré och utställningshall är tillgängliga. Det finns en tillgänglig toalett, skötrum samt en avgiftsfri garderob. Ledar- och assistenthundar är välkomna till Galleri Elverket. Det är fritt inträde till galleriet.

UTSTÄLLNINGAR

Galleri Elverkets utställningsprogram har sin tyngdpunkt på den moderna och samtida konstens olika fenomen. Här arrangeras årligen 4-6 utställningar samt övriga publika evenemang. Tilläggsuppgifter fås av curator Juha-Heikki Tihinen eller producent Åsa Lönnqvist.

PROGRAM

I samband med utställningarna i Galleri Elverket erbjuds olika publika program och evenemang riktade till såväl barn som vuxna. Tilläggsinformation fås av curator för publikarbete Kia Orama.

ÖPPETTIDER

ti–sö kl. 11–17

 

Galleriets interiör. Klicka här för att öppna en pdf med bottenplan och bilder.

Elverket vid Gustav Wasas gata 11 har varit en kraftkälla för Ekenäs i över etthundra år. Först producerade huset elektricitet och nu producerar det konst.