Vinterklassiker:

Carl-Gustaf Lilius

28.1.–7.5.

CGL1280x800

Carl-Gustaf Lilius (1928-1998) är årets konstnär i Galleri Elverkets utställningsserie Vinterklassiker. Liksom tidigare Vinterklassiker lyfter utställningen fram en modern klassiker: en mångsidig och originell konstnär som skrev, ritade, gjorde skulpturer, målade och diskuterade. Lilius var en av de mest betydande oliktänkarna under finlandiseringens tid. Han talade för mänskliga rättigheter och protesterade mot totalitarism. Hans artikel om självcensur är fortfarande aktuell trots att den publicerades på 1970-talet. Utställningen anknyter till samhällstillvändhet, som är årets tema på Elverket. Med en samhällelig vinkling på årets repertoar vill vi fira det finländska medborgarsamhällets hundrade år.

Lilius studerade först vid Helsingfors universitet 1946-1949 och senare vid Finlands konstakademis skola. År 1952 utexaminerades han från skulpturavdelningen. Under hela sitt liv var han aktiv som konstnär och opinionsbildare. Konstnärens produktion är sällsynt omfattande och inbegriper mer än 60 000 verk. Största delen av verken är teckningar, som alla är daterade och signerade. Till Lilius bildkonstnärliga oeuvre hör också grafik, kollage, målningar och skulpturer. Till hans mest välkända motiv hör kvinnofigurerna. I intervjuerna nämnde han ofta att kvinnokroppen för honom representerade ett slags fulländning.

Utställningen visar upp olika sidor och perioder av konstnärens produktion. Betraktaren kan ta del av den klassiskt skolade konstnärens snillrika hantering av också återanvända material, eller hans förmåga att ständigt hitta nya variationer på sina favoritmotiv. Till dessa hörde kvinnofigurer, ansikten som liknade självporträtt och över huvud taget människan. Utställningen presenterar också konstnärens skönlitterära karriär, samt hans betydelse som samhällsdebattör och -personlighet. Största delen av sitt livsverk gjorde Lilius i Hangö, och det är första gången som Pro Artibus visar den lokala konstnärens konst i den här omfattningen. Utställningen låter oss ta del av Lilius konsekventa försvar av mänskliga rättigheter, som kunde gälla till exempel Kinas ockupation av Tibet eller Sovjetunionens brott mot mänskliga rättigheter. Också hans ständiga begrundan i bild och ord av mänsklighetens betydelse är i linje med denna tendens.

Konstnärens verk finns i Amos Andersons konstmuseums, Ålands konstmuseums, HAMs, Björneborgs konstmuseums och Tammerfors konstmuseums samlingar. Till hans publika skulpturer hör bland annat Fågeln och Lenore i Hangö, Cordula på SLS innergård i Helsingfors och Fågelkvinnan i Vasa. Essäer, insändare och dikter av Lilius har publicerats alltsedan 1960-talet. I samband med utställningen publiceras pol.dr och curator Mika Hannulas essä om Carl-Gustaf Lilius, där skribenten dryftar betydelsen av konstnärens arbete förr och nu. Med den aktuella utställningen fortsätter Stiftelsen Pro Artibus med att presentera finlandssvenska modernistiska konstnärer. Samtidigt lyfter stiftelsen fram opinionsbildarnas betydelse både i närhistorien och i samtiden.

I samband med utställningen ordnas ett tvådelat seminarium 22–23 april i Hangö och Ekenäs. Seminariet arrangeras i samarbete med Carl-Gustaf Lilius stiftelse. Dessutom ordnas, i samarbete med Villa Schildt och Ekenäs Museicentrum EKTA, familjeevenemanget Våffeldagen den 25 mars.

Utställningen visas i Galleri Elverket 28.1 – 7.5.2017. Vernissage hålls fredagen den 27 januari kl. 18–20. Stiftelsen Pro Artibus nya styrelseordförande Astrid Thors öppnar utställningen.

Utställningen är öppen ti–fre kl. 13–17, lö–sö kl. 11–17.

Stängt på måndagar samt 14.4 och 30.4. Fritt inträde.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008