Trampa Vatten

4.6.–4.9.

Trampa vatten – isländska konstnärer vid den finländska kusten, är ett omfattande utställningsprojekt av Stiftelsen Pro Artibus. Under sommaren 2016 sprider utställningen ut sig över fyra utställningsutrymmen och intar dessutom offentliga platser i Ekenäs stad. Projektet är en fortsättning på Pro Artibus serie av nordiska samtidskonstutställningar, och den hittills största förevisningen av isländsk konst i Finland.

Temat för utställningen är förhållandet mellan vatten och människa. Utgångspunkten är vattnets betydelse i den isländska kulturen och samhället. Både på Island och i Finland har vattnet varit en avskiljande, men samtidigt förenande faktor. Under hela mänsklighetens historia har frågan om vattnet och dess bruk, om att äga och värna vatten, varit inblandad i kultur, kommers, industri och konst. Det alldagligaste av teman, människans beroende av vatten, är en god utgångspunkt för en utställning som förevisar den isländska samtidskonstens mångfald och rikedom.

Likt en skärgård sprider sig utställningen över flera orter och utställningsutrymmen. I Helsingfors visas utställningen i Amos Anderssons konstmuseum och i galleri Forum Box. I  Ekenäs är Galleri Elverket, Villa Schildt och stadens offentliga platser i bruk. Utställningsutrymmets karaktär ligger till grund för planeringen av varje enskild del. Det är ett intresse för skillnaderna mellan de isländska konstnärerna, snarare än nationell samstämmighet, som styrt valen av konstnärer. Följaktligen representerar utställningen den isländska samtidskonstens mångsidiga val och bångstyrighet.

Utställningens konstnärer representerar olika generationer och tillvägagångssätt, men alla har redan tidigare arbetat med temat vatten. I Amos Anderssons konstmuseum: Steinunn Gunnlaugsdóttir, Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Hekla Dögg Jónsdóttir, Sirra Sigrún Sigurðardóttir och Rúri. I Galleri Elverket: Olga Bergmann & Anna Hallin, Birgir Snæbjörn Birgisson, Ósk Vilhjálmsdóttir och Gunnar Jónsson. På offentliga platser i Ekenäs stad: Unndór Egill Jónsson och Finnbogi Pétursson. I Villa Schildt: Bjarki Bragason. I galleri Forum Box: Kolbeinn Hugi.

Utställningens namn är en lek med ord. På finska betyder veden varassa att vara beroende av vatten, men också att hamna och vara i vattnet, och implicit att hålla sig på ytan. Det svenska namnet trampa vatten syftar i första hand på det sistnämnda. Engelskans by water tillför betydelsen av att vara vid vattnet, men också att transportera någonting vattenvägen eller med hjälp av vatten. Den trespråkiga titeln är också riktad till dem, som dagligen har att göra med tre språk. Flerspråkighet passar för en fåtaligare befolkning, som ofta måste kommunicera på andra språk än modersmålet.

I samband med utställningen ger Pro Artibus ut en engelskspråkig publikation. Den innehåller till utställningen relaterade texter, artiklar som presenterar samtidskonstens fält på Island och i Finland samt ett ordkonstverk av Ásdís Sif Gunnarsdóttir.

Utställningen är öppen tisdag–söndag kl. 11–17
(stängt på måndagar samt 24–26.6)

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008