Toppen Hits

5.10.–13.12.

TH400x400

Toppen Hits hör till utställningsprogrammet under Stiftelsen Pro Artibus jubileumsår.

Juha-Heikki Tihinen har curaterat grupputställningen Toppen Hits. Utställningen samlar konstnärer som har haft utställning i Sinne, Elverket, eller i bådadera. Helheten kommenterar det tidsmässiga genom att förändras under utställningens gång, och uppmanar rentav betraktaren att begrunda hur utställningsupplevelsen kan förändras från en gång till en annan. Hur påverkar tidigare upplevelser en konstupplevelse eller ett utställningsbesök? Hur skapar varje utställningsbesök ett skikt av erfarenheter, och hur kan ett verk se olika ut beroende på dag och kontext? Toppen Hits undersöker fenomenet genom att forma och bekräfta tidens gång.

Både utställningen och de enskilda verken förändras under höstens gång. Dessutom bidrar bytet av årstid till en förändring av den miljö som omger verken utanför Elverket. På så vis blir tiden en central del av vår sinnes- och upplevelsevärld. I en del av verken på utställningen används tiden som ett material, till exempel i videoverken. Andra verk ändrar helt konkret form eller placering under utställningen.

Under utställningen blir det rikligt med kringprogram i Elverket:

1.11. deltar Pro Artibus i Kulturlänken tillsammans med Ekenäs museum och Villa Schildt. Utställningens curator Juha-Heikki Tihinen presenterar Toppen Hits.

6.11 har det förflutit 109 år sedan energiproduktionen startades i det dåvarande Ekenäs energiverk. Petra Lindholm har i sitt videoverk Elektricitetsverket i utställningen Toppen Hits, tagit fasta på byggnadens historia och tillsammans med henne och er vill vi därför fira denna 109-årsdag. Vi gör det genom gratisevenemanget Önskeballongen som riktar sig till såväl vuxna som barn.

Välkommen förbi Elverket på din morgonpromenad eller på väg till jobbet eller skolan fredagen den 6.11 kl. 7.30–9.00. Tillsammans med en lysande ballong kan du skicka upp en egen önskan på morgonhimlen. Vi bjuder på frukost.

12–13.12 Stiftelsen Pro Artibus deltar i Ekenäs julmarknad med ett försäljningsbord på Elverkets gård. Vi säljer bl.a. konstböcker och inne på Elverket hålls Toppen Hits finissage.

Utställningens konstnärer är:

Grupputställning med 13 konstnärer som tidigare ställt ut på Elverket eller Sinne. Eller både och. Utställningen är processartad och byter skepnad under utställningens gång. De medverkande konstnärerna är Richard Ahlqvist, Jenni Eskola, Emma Helle, Essi Kausalainen, Ida Koitila, Carolin Koss, Marcus Lerviks, Petra Lindholm, Sebastian Lindberg, Kasper Muttonen, Hanna Saarikoski, Pia Sirén och Jenni Tieaho.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008