Susanne Gottberg och Pamela Brandt

21.9.–22.12.

DIALOG

Pamela Brandts och Susanne Gottbergs gemensamma utställning är en dialog i målerisk form, både när det gäller ämne och titel. Bägge konstnärer har redan länge finslipat sina uttryck. Minimalistiska vyer verkar breda ut sig i både Brandts och Gottbergs målningar. Verken avbildar enstaka objekt som till exempel glas, bowlingklot och andra motiv. Oftast är målningarnas ytor släta, och båda konstnärernas verk ser ut att vara ytterst medvetna om att de är tvådimensionella målade objekt. Konsthistoriskt kan konstnärerna placeras i tiden efter modernismen, men å andra sidan kommenterar de också målarkonstens hela tradition.

Det finns många skillnader mellan Brandts och Gottbergs stilar och sätt att måla, men deras verk delar också en betydande likhet. Deras målningar är utmärkta exempel på hur ett föreställande motiv kan rikta tankarna och associationerna mot mycket annat än bara det uppenbara. Gång efter annan visar konstnärerna hur enkla motiv – broar, hus, glas, klockor och andra vardagliga ting – kan berätta mer än vi först trodde. Men det här händer bara om vi stannar inom målningens magiska krets för mer än ett ögonblick. Annars hinner vi bara känna av en lätt oro, för även en blick är tillräcklig för att det osynligas magi ska kunna nå oss, om än flyktigt.

Trots det realistiska uttrycket, är bägge konstnärers egentliga motiv det osynliga – minnen, känslor, fantasier och allt annat som hör till den psykiska sfären. När man betraktar deras verk uppstår associationskedjor. Den egentliga platsen och tiden försvinner, och betraktaren förflyttas in i sin föreställningsvärld. När Brandt och Gottberg målar det osynliga, eller erbjuder det osynliga en målerisk form, åskådliggör de också hur tankar, drömmar, minnen och känslor tar form. Deras konstnärliga projekt avslöjar gång efter annan att konsten alltid är den Andre. Konstens utanförskap är det samma som när det osynliga blir synliggjort.

I samband med utställningen publiceras konstnärernas diskussion, deras egna texter och en essä av utställningens curator Juha-Heikki Tihinen.

Gångna program

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008