Stefan Bremer & Ahmed Alalousi:

Borderline

17.9.–20.11.

 

I samband med separatutställningen Exodus (2015) började fotokonstnären Stefan Bremer arbeta med asylsökanden. Utställningen Borderline – Gränslinje är en fortsättning på detta arbete. Då Bremer fotograferade asylsökanden, märkte han att många människors enda relation till det förflutna var de fotografier som sparats på telefonerna. Där fanns alla viktiga minnen, bilder av närstående människor och det före detta hemlandet.

Det här är bakgrunden till den del av utställningen som Bremer kallar Den viktigaste bilden: vi får se porträtt av människor med sina allra viktigaste bilder. Den andra delen av Gränslinje består av horisonter, som i det här fallet är ett möte mellan himmel och hav. De meditativa bilderna berättar om drömmar, och hur de kan förverkligas eller krossas. Fotografierna ger en antydan om att havet slutligen blir mångas öde. Den tredje delen hanterar Salpalinjen, som under andra världskriget byggdes för att trygga Finlands östra gräns. Fotografierna påminner oss om tidigare krig, med tillhörande händelser och människoöden. Salpalinjens befästningar blev aldrig utsatta för någon prövning, men det krigstida Finland klarade trots allt av att ta emot 400 000 flyktingar från Karelen. Bremers verk blir en slags frågeställning: skulle dagens Finland inte kunna visa samma slags gästfrihet mot krigsflyktingar?

I och med utställningen Gränslinje, har utställningens andra konstnär Ahmed Alalousi inlett ett samarbete med Bremer. Alalousi visar fotografier av sin tidigare hemstad Mosul. Bilderna är tagna under åren 2013-14, innan Isis intog staden. I samma utrymme visas Stefan Bremers kollage, som föreställer det bombade och krigshärjade Mosul från idag.

Förutom fotografier innefattar utställningen också texter. Kimmo Oksanens dikt Stranger kan läsas på 48 olika språk, och till beskådning finns också ett brev adresserat till statsminister Juha Sipilä. I brevet kommenterar författaren Monika Fagerholm Finlands nuvarande flyktingpolitik.

Ahmed Hasan Nadhim Alalousi (1992) är en irakisk fotograf, som i juli 2016 fick asyl i Finland. Han har deltagit i olika utställningar och projekt både i Finland och utomlands.

Utställningen Gränslinje produceras av Stiftelsen Pro Artibus. Den visas först i Galleri Elverket, och sedan i Borgå Konsthall 12.1.-19.2.2017.

Utställningen är öppen tisdag–fredag kl.13–17, lördag–söndag kl. 11–17. Fritt inträde.

Ytterligare information fås av utställningens curator Juha-Heikki Tihinen, 0400-688458 eller juha-heikki.tihinen@proartibus.fi

Under utställningen Borderline samarbetar Stiftelsen Pro Artibus med mottagningscentraler i Raseborg med omnejd. Elverket fungerar som en mötesplats för flyktingar och asylsökande. En grupp asylsökande får skolning av konstnärerna och fungerar som utställningens ambassadörer.

Program under utställningen:

Söndag 6.11 KulturlänkenMångkulturell Restaurangdag på Elverkets gård.

Fredag 11.11 kl. 17 Bokkalaset. Två fotografer – två synvinklar. Stefan Bremer och Ahmed Alalousi diskuterar flyktingskap och minnen i fotografiet.

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008