Maria Friberg, Siri Hermanse, Eva Koch, Rúrí och Mika Taanila:

Social Videoscapes from the North

24.5.–8.9.

Nordisk videokonst av Maria Friberg (SWE), Siri Hermansen (NO), Eva Koch (DK), Rúrí (ISL) och Mika Taanila (FIN). Curator: Lorella Scacco (ITA).

Ett socialt engagemang inom ramen för videokonst och dokumentärfilm är temat för utställningen curaterad av Lorella Scacco.

Då man fokuserar på sociala frågor är ett dokumentärt grepp ofta förekommande; en visuell tradition som är väldigt utbredd i de nordiska länderna och som har antagits och utvecklas inte bara inom videokonsten utan också inom filmindustrin.

Utställningen Social Videoscapes from the North tar avstamp i den nordiska traditionen att använda videokonst som medium för dokumentation och som social kommentar. Utställningen presenterar fem olika synvinklar av fem nordiska konstnärer:

Från de förstörda samhällena Tjernobyl och Detroit filmade av Siri Hermansen till de levande porträtten av Eva Koch. Från sökandet efter balans i Maria Fribergs video till Rúrís visuella poesi och även till Mika Taanilas reduktionistiska arbete. Fem olika sätt att uppfatta ett ”socialt landskap”.

EVA KOCH (1953) bor och arbetar i Köpenhamn. Hennes videoverk har en dokumentärliknande känsla: karaktärerna i dem är vanliga människor och kan därför närmare växelverka med betraktaren. Med hjälp av berättelser om sitt och andra människors liv strävar Koch efter att visa att det universella och det personliga inte är motsatta sfärer, utan tvärtom; att den ena innefattar den andra. Eva Koch är en av de nordiska pionjärerna inom den offentliga videokosten.

MARIA FRIBERG (1966) bor och arbetar i Stockholm. Hennes arbete kretsar kring teman om makt, maskulinitet och människans förhållande till naturen. I sina bilder skapar hon tvetydiga tablåer som utmanar förutfattade meningar om identitet, kön och sociala hierarkier. Fribergs senaste verk riktar sig både utåt, på utmaningarna i dagens samhälle, och inåt, på ett meditativt sinnestillstånd. I hennes verk får individernas isolering och ensamhet avspegla samhälleliga frågor överlag.

MIKA TAANILA (1965) bor och arbetar i Helsingfors. Han är en konstnär, som med sitt konstnärliga arbete smidigt rör sig mellan dokumentärfilm, avantgarde film och bildkonst. Hans filmer behandlar frågor om den konstgjorda urbana omgivningen och den samtida vetenskapens futuristiska utopier. I juni 2012 deltog Taanila i dOCUMENTA (13) i Kassel med en premiär av en ny tre-kanalers videoinstallation, The Most Electrified Town in Finland. Den baserar sig på en fullång dokumentär om kärnkraft som Taanila och filmfotografen Jussi Eerola startade år 2004.

SIRI HERMANSEN (1969) bor och arbetar i Oslo. Med sitt konstnärskap utforskar hon oförutsedda verkningar i samhällen som har genomgått stora ekonomiska, miljörelaterade eller kulturella förändringar. Hennes fokus ligger på människors anpassningsprocesser och överlevnadstrategier och på motsvarande processer och strategier i naturen. Hermansens konstnärliga metod påminner om en typ av delad antropologi, där resultatet av det materiella är oförutsägbart och beror på interrelationerna som uppkommit på platsen och konstnärens personliga erfarenhet av platsen.

RÚRÍ (1951) bor och arbetar i Reykjavik. Hennes verk kännetecknas av en fulländad blandning av filosofiska vittnesmål och konstnärliga uttrycksformer, så som performanser, happenings, videor, teckningar och installationer. Efter 1998 har Rúrí i omfattande grad arbetat med vatten och med att fokusera på temat utrotningshotade vatten. Hon valde att arbeta med utrotningshotade vattenfall som ett exempel på hur alla vatten på jorden är i fara av att bli förstörda eller gå förlorade, till exempel i flerkanalers videoperformansen Vocal VI (2011) och den interaktiva installationen Archive – Endangered Waters (2003).

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008