Minna Långström:

Skimra, finnas till

25.11.2017–14.1.2018

Skimra, finnas till är ett allkonstverk som kombinerar film med ljud, rumslighet, performance, skådespel och musik.

Minna Långströms verk är ett experimentellt, måleriskt filmporträtt av forskaren Hilma Granqvist och hennes vistelse i två samhällen; Finland och Palestina. Utställningen förvandlar Galleri Elverket till en skimrande tidslinje. I ett bild- och ljudlandskap som sprider ut sig i galleriet flimrar fragment av en existens till inför betraktarna.

Etnologen och antropologen Hilma Granqvist (1890–1972) gjorde fältstudier av livet i en palestinsk by i Artas på Västbanken mellan 1925 och 1931. Hon undersökte seder, bruk och livssyn med en för sin tid nydanande etnologisk metod: deltagande observation i endast en särskild by. Hennes forskning utsattes för hård kritik av finländska samtida akademiker. Trots internationellt erkännande var hon tvungen att arbeta ensam utan stöd och uppmuntran. Kanske just därför blev den acceptans, generositet och gemenskap hon bemöttes av i byn Artas speciellt viktig för Granqvists forskning.

Konstverket Skimra, finnas till har för avsikt att tolka Hilma Granqvists upplevelse av de två kulturerna, som på olika sätt kom att bli hennes hem. Tolkningen baseras på det som Granqvist själv skrivit och på det som skrivits om henne. Projektet beskriver först och främst en känsla av tillhörighet, oberoende av föreställningar om nationalism. Genom Granqvist kan konstnären ställa intressanta frågor gällande tillhörighet och utanförskap samt skapandet av nationers identiteter.

Som mediekonstnär jobbar Minna Långström med rörlig bild och installation. I sina arbeten kombinerar hon ofta olika medium. Hon behandlar olika samhälleliga frågor genom återgivandet och delandet av en subjektiv upplevelse.

Filmfragmenten i utställningen består av fortfarande existerande objekt och element i några av de miljöer Granqvist vistats i, i Finland såväl som Palestina. I ljudfragmenten återges hennes texter, brev och anteckningar. Utställningen omfattar även en serie originalfotografier av Hilma Granqvist. Naturupplevelserna får stort utrymme, eftersom det ofta är dem man minns från länder man kommer ifrån eller har vistats mycket i.
Minna Långström bor och arbetar i Helsingfors. Hon har bl.a. ställt ut på Kiasma, Frankfurter Kunstverein och Nassauischer Kunstverein. Hennes filmer har visats på flera internationella filmfestivaler.

Utställningen har curaterats av Aura Seikkula. Seikkula är en curator och forskare som är bosatt i Stockholm. Hon är verksam som curator på Galeria Espacio Continuo i Bogota, Colombia. Tidigare har hon varit curator för Kulturhuset Stadsteatern och Artipelag Konsthall i Stockholm samt Momentum –biennalen i Norge och har curaterad utställningar och projekt över hela världen. Seikkula är speciellt intresserad av konstnärliga processer som involverar forskning och interdisciplinärt innehåll. Hennes doktorsavhandling i kulturpolitik och filosofi behandlar konstnärliga processer och kontextualisering.

AVEK / Tuuli Penttinen-Lampisuo, Svenska kulturfonden samt Suomen Kulttuurirahasto har understött produktionen av verket. Tack till Finlands Mellanösterninstitut.

TI-FRE KL. 13-17

LÖ-SÖ KL. 11-17

Öppethållning under jul och nyår:

23.12: kl. 11-15

24-26.12: stängt

27-29.12: kl. 13-17

30.12: kl. 11-17

31.12-1.1: stängt

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008