Samlade hemligheter 2013-2019

10.10.–20.12.

Joel Slotte, Konvalescenten, 2019. 55 x 46 cm.

 

Hemligheter från samlingens skrymslen

 

Galleri Elverkets höst inleds med utställningen Samlade hemligheter 2013-2019 som presenterar nya verk i Stiftelsen Pro Artibus samling.

Stiftelsens samling är rätt gammal och ändå överraskande obekant för allmänheten. Samlingsverksamheten inleddes år 1957 på Svenska kulturfondens initiativ. Från början har en stor del av verken varit deponerade i olika allmännyttiga samfund på svensk- och tvåspråkiga områden i Finland. Samlingen är något av en offentlig hemlighet, och dess verk finns på de mest oväntade ställen. Endast den lilla skylten bredvid verket avslöjar att det tillhör Pro Artibus samling.

På utställningen visas endast en del av de verk som under åren 2013-2019 köpts eller producerats till samlingen. Verken vittnar om samtidskonstens mångsidighet och att konstnärerna arbetar med både traditionella metoder och nya medier. När betraktaren bekantar sig med urvalet visar det sig också hur smidig och fördomsfri en förhållandevis liten aktör på konstfältet kan vara när det gäller inköp av verk.

Till utställningen har valts verk som är hemlighetsfulla eller som behandlar saker man tiger om eller döljer. Verken kan till exempel kommentera växelverkan mellan det privata och offentliga, eller behandla det som händer under det privata mötet mellan betraktare och verk. I pandemins tider, när det sociala livet är begränsat, är det personliga i konsten och stunden tillsammans med konstverket synnerligen viktiga saker.

Valen av verk avspeglar stiftelsens samlingspolitik som går ut på att samla huvudsakligen finlandssvenska konstnärers verk och samtidskonst som har att göra med finlandssvenskhet. Verken berättar om hur mångsidig samtidskonsten är både visuellt och när det gäller ämnesval. Samlade hemligheter presenterar konstverk vars deponering är utmanande av tekniska skäl eller för att verket är särskilt känsligt. Till exempel textilkonst och verk som är gjorda av andra ljuskänsliga material kan bara visas i begränsad utsträckning, och då kan inte den normala deponeringstiden på 10 år förverkligas.

Utställningen berättar om hur det privata kommer till uttryck i konsten. Personhistoriska händelser, minnen, inre upplevelser, bruk av den egna rösten eller personen, porträtt, familjehistoria eller användning av närstående som modell är olika sätt att göra det privata till en del av konstverk som visas upp offentligt. Det privatas politiska sidor åskådliggörs och konstnärerna visar sig vara delaktiga i samtidens diskurser. Förutom privata upplevelser kommenterar deras verk således också samhället. Konsten exponerar mänsklighetens mångdimensionella kärna och allehanda centrala frågor för sin publik.

Förra gången samlingen presenterades i större utsträckning var sommaren 2008, då utställningen Synligt – Osynligt ordnades. På utställningen Samlade hemligheter visas verk av följande konstnärer: Kenneth Bamberg, Saara Ekström, Carolus Enckell, Beryl Furman, Karin Hellman, Johanna Lecklin, Stefan Otto, Patricia Rodas, Hans Rosenström, Joel Slotte, Magnus Strandberg och Eva Törnwall-Collin.

 

FD Juha-Heikki Tihinen

 

Program under utställningen

31.10 Kulturlänken under Mörka helgen. Lyktverkstad, tipsrunda och mycket mer

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008