Ryaverkstad I

30.1.

Lördag 30.1 kl. 12–14  Ryaverkstad I: FÄRG (med Erik Creutziger)

Under utställningen Vinterklassiker – Uhra-Beata Simberg-Ehrström ordnas två verkstäder för vuxna i vilka vi närmar oss ryor ur färgens och materialets synvinkel. Målet är att belysa den kreativa process som skapande av ryor innebär: från skisser och färgstudier till materialprover. Som verkstadsledare fungerar bildkonstnärerna Erik Creutziger och Magnus Strandberg.

Verkstaden är tvådelad, men bägge gångerna fungerar även som självständiga helheter. Deltagandet kräver inga förhandskunskaper i hantverk. Anmäl dig till verkstäderna (I och/eller II) senast 29.1 på proartibus@proartibus.fi. Deltagandet är kostnadsfritt.

Förfrågningar riktas till kia.orama@proartibus.fi.

Lördag 27.2 kl. 12–14  ordnas Ryaverkstad II: MATERIAL (med Magnus Strandberg)

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016