Richard Ahlqvist:

Retrospektiv

31.10.2008–18.1.2009

Konstnären och arkitekten Richard Ahlqvist, som fyllde 70 år i september i år, var den första konstnären/stipendiaten som flyttade in i Villa Snäcksund i början av 1990-talet. Tio år tidigare hade han flyttat till Sverige, där han bor ännu idag, men han har aldrig helt lämnat Finland. De senaste trettio åren har han verkat som fri konstnär.

Miljöfrågor och omsorgen av landskapet har legat Ahlqvist varmt om hjärtat ända sedan ungdomstiden. Han har starkt tagit ställning mot miljöförstöringen och rovdriften av livsmiljön. Landskapet, både bebyggda miljöer och naturlandskap, är fortsättningsvis den viktigaste motivkretsen i konstnärens produktion.

I utställningen I LANDSKAPETS TID visar Pro Artibus ett fyrtiotal av Ahlqvists målningar, gouacher och teckningar från senare år.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008