Pia Lindman

5.2.–15.3.

Projektet Puntila och Ekenäs-versionen av Soapbox Event inbjuder publiken att delta i verken.
De senaste fem åren har Pia Lindman i sitt konstnärskap fokuserat på mänskliga och icke-mänskliga gester. Gester är de direkta synliga formerna för våra gärningar. Utöver själva gärningen, uttrycker gesten något av oss själva som psykologiska, kulturella, och sociala varelser.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008