Pentti Kaskipuro, Axel Fridell, Karin Mamma Andersson & Jockum Nordström.

4.2.–30.4.

Under knappt tre månader (4.2-30.4.2011) visar Galleri Elverket grafik av Pentti Kaskipuro, Axel Fridell, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström.

Utställningen i Elverket baserar sig på en tidigare utställning: ”Samtal i ljus och mörker – Möte mellan två mästergrafiker” som visades på Grafikens Hus i Mariefred 24.10.2009-31.1.2010. Inför utställningen på Grafikens Hus bad man Pentti Kaskipuro välja ut ett antal grafiska blad av sin idol Axel Fridell (1894-1935) som utgångspunkt för ett samtal. Urvalet gjordes med respekt, stor kärlek och insikt. Idag finns inte Pentti Kaskipuro längre bland oss. Han avled 4.9.2010 medveten om att hans konst inom kort skulle visas på Galleri Elverket.

Grafikens Hus har ett utbytesprogram med Crown Point Press, ett av USA:s ledande koppargrafiska förlag. Under två veckor i december 2008 arbetade Karin Mamma Andersson på Crown Point Press. Vistelsen i San Fransisco resulterade i tre stora etsningar: Stump Up, Room Under the Influence och Abandoned som nu visas i Galleri Elverket tillsammans med verk som likaså producerats på Crown Point Press i samarbete med Anderssons sambo Jockum Nordström samt ett par verk som tillkommit senare i verkstaden i Grafikens Hus i Mariefred.

Motiven som Karin Mamma gjorde på Crown Point Press härstammar från tidigare oljemålningar, men med andra färgskalor. Eftersom grafiken var en ny metod för henne kändes det enklare att utgå från motiv som hon var trygg med. I verken från Grafikens Hus finns mera djärvhet och nya motiv eftersom hon då kände sig mer bekväm med tekniken. Verken från Crown Point Press har mer precision, medan de senare är mer lekfulla och spontana.

Utställningen i Elverket har tillkommit genom ett samarbete med Grafikens Hus och Fridellsällskapet. Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström sägs vara mycket restriktiva beträffande var och vilka sammanhang deras konst ställs ut, vilket gör det extra ärofyllt att visa deras verk tillsammans med samtalet mellan två bortgångna mästergrafiker.

På Galleri Elverket visas sammanlagt över sextio grafiska verk av de fyra stora konstnärerna. Dessutom kommer ”Filmen om Fridell” av Karl Haskel att visas i galleriets videorum. Filmen har även flera gånger sänts på SVT.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008