Kim Simonsson:

Parallellvärld

20.5.–10.10.

KIM SIMONSSON (f. 1974) studerade fr.o.m 1995 vid Konstindustiella högskolans keramiklinje. År 2000 blev han konstmagister och flyttade till Toronto. Under perioden i Kanada började Simonsson skulptera de mangainspirerade barnfigurerna, som skulle komma att bli ett av hans konstnärliga kännetecken.

År 2004 valdes Kim Simonsson till Årets unga konstnär i Finland. 2005 och 2008 ställde han ut på Nancy Margolis Gallery i New York. Den första utställningen recenserades i New York Times, den senare i New York Post. Simonsson finns även med i boken Best of New York Art 2008. År 2009 erhöll Kom Simonsson Didrichsens konstmuseums Pro Arte pris. Sedan hösten 2009 är Simonsson bosatt i en konstnärsbostad i Villa Snäcksund i Ekenäs. Svenska kulturfonden beviljar treåriga stipendier åt två bildkonstnärer för boende i villan samt tillgång till en nybyggd ateljé på gårdstunet.

Kim Simonsson har hållit separatutställningar i Frankrike, Danmark, Norge, USA, Spanien, Sverige, Tyskland samt på ett flertal orter i Finland (bl.a Retretti i Punkaharju, Wäinö Aaltonens konstmuseum i Åbo, Gallery Heino och Diedrichsens konstmuseum i Helsingfors).

Simonsson verk är inte sällan samhällskritiska och ställningstagande. Hans varelser är ofta avbildade som offer för auktoriteters och vuxnas sätt att agera. Men i vissa verk framställs barnet ändå som en stark beskyddare i stället för tvärtom. I Simonssons avskalade, sorgsna och seriefigursaktiga varelser smälter västerländsk estetik och asiatisk populärkultur samman i en unik och spännande blandning.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008