Ö

14.2.–4.4.

Utställningen Ö arrangeras av Stiftelsen Pro Artibus i Galleri Elverket 14.2 – 4.4.2010. Som producent för utställningen står kulturföreningen Konstverket r.f. Föreningens mål är att fungera som ett kulturellt kompetenscentrum med Jakobstad som konkret bas.

I utställningen presenteras 6 st kollaborativa samhällsrelaterade projekt, specialproducerade av olika österbottniska konstnärsgrupper, samt även nya konstnärskonstellationer, initierade av kuratorn, i Österbotten. Utställningen Ö tar upp frågeställningar kring plats, tid och identitet och undersöker gemensamma kulturella yttringar samt kulturell mångfald i en region. Med temat Österbotten betraktas individen ur ett globalt och lokalt perspektiv. Genom undersökningar av kollektiva fenomen och subjektiva frågeställningar diskuteras frågor kring självkänsla, identitet och tillhörighet.

Eva Forsman
utställningens kurator, Konstverket r.f. – Taidevirasto ry.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008