Grupputställning:

NAKEN

2.6.–2.9.

MALIN AHLSVED | KENNETH BAMBERG | ELIAS BJÖRN | STEFAN BREMER | DANIEL ENCKELL | EMMA HELLE | ARTOR JESUS INKERÖ | ARTO KORHONEN | HETA KUCHKA | SAKU SOUKKA | PAULIINA TURAKKA PURHONEN | SYNNÖVE RABB | VIGGO WALLENSKÖLD | MARCUS COLLIN | EMMI FOCK | HEINRICH IFFLAND | PER-OLOV JANSSON | ÅKE MATTAS | STIG NYSTRÖM | NANCY PIETINEN | LAILA PULLINEN | JALMARI RUOKOKOSKI | ELSA SILLMAN-LÖNNROTH | ELLEN THESLEFF

 

Utställningen lyfter fram olika sorters möten mellan nakenhet och konst. Studier i anatomi och att teckna efter nakenmodell ha länge hört till konstutbildningen. Människans nakenhet kan idag, liksom förr i tiden, associeras till både renhet och osedlighet. Beroende på perspektiv, kan nakenhet vara vackert eller förfärligt, upplevas som jämlikt eller dela in människor i olika kroppstyper, kön eller andra grupper.

Den brittiska konsthistorikern Kenneth Clarks tanke om att dela in nakenhet i nude och naked är fortfarande användbar. Enligt Clark är naked det avklädda och nude det nakna (i konstsammanhang). Emellanåt har blandningen av konstnärlig och vanlig nakenhet orsakat polemik och moralpanik. Den stora frågan är om man uppfattar relationen mellan verklighet och konstverk som rätlinjig eller komplex.

Nakenhet är att vara bar, men också att blottas. Det kan vi till exempel läsa om i Första Mosebokens beskrivning av syndafallet. Det nakna är också det som inte är övertäckt, och därför har man också förknippat upplevelser av nakenhet med utrymmen, förenkling eller modernism. Modernismens nakenhet var en utpräglat modern upplevelse som vittnade om hälsa, renhet och en lovande framtid. Det nakna kunde även tolkas som en återvändo till naturen, till civilisationens ursprung och ett jordiskt paradis.

Klassisk och modern nakenhet ansågs vara ett slags motpoler. De representerade olika kroppsideal, men förhöll sig också olika till tiden. Den moderna kroppen var bunden till sin tid och således föränderlig, medan den klassiska kroppen representerade ett evigt och oföränderligt ideal.

I samtidskonsten kan nakenhet vara allt från neutral till politiskt laddad. Nakenheten och dess avbildande kan tolkas som ett kulturellt drag, eller så kan den uppfattas som ett gemensamt drag för alla kroppar. Nakenhet är en bar kropp, och en sådan har vi alla. Det betyder också att var och en har en relation till nakenhet samt till levande och döda kroppar.

Juha-Heikki Tihinen

 

Öppet: ti-sö kl. 11-17. Fritt inträde.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008