Ville Andersson:

Mitt lilla imperium

15.2.–13.4.

Ville Anderssons (f. 1986) separatutställning Mitt lilla imperium presenterar en imaginär konstsamlares samling. Konstnären har dock själv skapat utställningens samtliga konstverk, men med varierande stil och teknik. Andersson är en samtidskonstnär med bredd, vars konstnärskap inte begränsas till en viss teknik: han är intresserad av hur mediet styr arbetet och hur det är möjligt att utnyttja texter, målningar, tuschteckningar och fotografi i det egna konstnärliga skapandet. I Anderssons verk syns samlarens kärlek till de mest varierande ting och i sin konst hänför han sig också till olika konst- och kulturfenomen. Centrum för Anderssons intresse står att finna såväl i 1800-talets svenska essäistik, som i den japanska populärkulturens bildspråk eller varför inte i den nya vågen av 1960-tals film. Och i alla dessa olika genrer skapar han konst med stor hängivenhet.

I samband med utställningen Mitt lilla imperium utges en katalog på tre språk. Vid sidan om konstnärens egen essä finns i katalogen även Juha-Heikki Tihinens omfattande artikel om Andersson produktion. Samtidigt som Andersson visas i Elverket är han även aktuell på konstmässan ARCO i Madrid (19-23.2) och  på grupputställningen Miehet – onko tunteita, som öppnar den 22 februari på Tammerfors konstmuseum.

Ville Andersson har studerat vid Bildkonstakademin och hans verk finns bland annat representerade i Amos Anderssons, EMMA:s och Kuntsis samlingar. Han erhöll år 2011 stiftelsen Stina Krooks pris.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008