Leonor Ruiz Dubrovin

13.4.–19.5.

Soirée

Leonor Ruiz Dubrovin (f. 1978) är en bildkonstnär med säte i Helsingfors. Hon har två nationaliteter, spansk och finsk, och har bott, studerat och arbetat i Finland permanent sedan 1999. År 2008 avlade hon magistersexamen vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Hon har haft flera individuella utställningar samt deltagit i många samutställningar på gallerier och museum i såväl Finland som Spanien.

Våren 2019 håller Ruiz Dubrovin en bred separatutställning i Galleri Elverket i Ekenäs. Utställningen kommer att reflektera över begreppet saknad och minnets illusion. De presenterade verken framkallar brottstycken av berättelser rörande känslor, stämningar och förgångna ögonblick.

Ruiz Dubrovin vill sammanföra kontrasterande aspekter av minnet och presentera dem i en idealiserande och förvrängd form. För att poängtera dessa idéer ämnar hon arbeta med multimedia och använda ett tvärvetenskapligt grepp. I utställningen visas en kombination av målning, kollage, teckning och skulptur, i vissa fall sammanförda till installationer. För att skapa dessa verk använder konstnären olika material; gips, vax, uretanplast, lera, olje- och akrylmålningar på duk och pannå.

Gångna program

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008