Katriina Rosavaara:

En annan gång finnes jag ej mera (1918)

7.4.–13.5.

I Galleri Elverket inleds våren med Katriina Rosavaaras utställning En annan gång finnes jag ej mera (1918). Utställningen behandlar Finlands inbördeskrig år 1918, det som hände då och hur man sedan tigit om det som hänt. Konstnären har skapat en installation som lyfter fram både kriget och tiden därefter, som präglats av tystnad och glömska. Till påseende finns dagboksanteckningar av sjuksköterskan Edith Sjösten, samt minnesföremål som tillhört personer som vistats i fånglägret i Ekenäs. Med hjälp av historiska föremål skapas en rutt som utställningens besökare kan följa. Samtidskonsten erbjuder en kontext där besökaren kan granska sitt eget förhållande till 1918 års händelser. Utställningen berättar om samtidskonstens förmåga att ge nya perspektiv på och förändra våra uppfattningar om historien.

Konstnären berättar själv följande: ”Föremålen som visas på utställningen är sådana som människor, i det här fallet fångar och fånglägrets anställda, velat bevara som minne av upplevelsen. Senare har de av egen fri vilja deponerat föremålen i olika arkiv. De ville själv minnas, men också låta andra ta del av minnen och kunskap från fånglägret i Ekenäs år 1918. Samtidigt fick de tillbaka den makt som tagits ifrån dem på fånglägret.” Konfrontationen med föremål som uttryckligen är gjorda för att vara minnen, ger besökaren möjlighet att bearbeta den traumatiska glömskan.

Enligt Rosavaara handlar utställningen ”om att minnas, att påminna, det omöjliga i att minnas, glömska, makt och våld. Den handlar om hur människosinnet fungerar då en situation är för svår, rentav outhärdlig. Händelser kan utplånas ur minnet, men aldrig ur sinnet. Det glömda kan bevaras och förflyttas från person till person, utan att någondera egentligen märker någonting.” En annan orsak till att brödbitar sparades, trots knappa omständigheter, var kanske att de gav hopp om bättre tider. Brödbiten kunde verkligen vara full av hopp.

Katriina Rosavaara har närmat sig arkivens innehåll som fri konstnär. Hon har kunnat ta sig större friheter än en forskare, då hon dragit sina slutsatser. ”Jag hittade inga dagböcker eller liknande anteckningar som skrivits av vakterna på fånglägret. Antingen så letade jag inte på rätt ställe, eller så finns de bara inte. I riksarkivet hittade jag en dagbok som hade tillhört fånglägrets präst. Den innehåller nästan inga anteckningar alls. De som dör på fånglägret nämns till exempel först månader efter de första anteckningarna i dagboken.” Sjuksköterskan Edith Sjösten är en av de som arbetade på fånglägret. I sin personliga dagbok hade hon möjlighet att fritt uttrycka sig om lidandet och misären hon såg.

Rosavaara tänker sig att Ekenäsborna kanske försökte låtsas som ingenting efter år 1918. ”Man talade om fånglägret som en egen stat i staden, ett ställe man inte visste någonting om. Tiden gick. Varje dag blev människorna som levt på den tiden färre, och människorna som aldrig fått veta allt fler. En av mina vänner som växte upp i Ekenäs berättade att hon fått veta om fånglägret och dess händelser först under studietiden. Man talade helt enkelt inte om saken. Det var som om fånglägret aldrig funnits, som om ingenting någonsin hänt.” Utställningen ger möjlighet att i lugn och ro leva sig in i den värld som uppstår bland minnesförmålen. Avsikten är att skapa en plats där man kan möta glömskan och förlusten. Galleriet är ett neutralt utrymme, där man istället för en färgad historia kan möta individens upplevelse. Samhällets sår kan börja läkas.

MFA Katriina Rosavaara (1975) är bildkonstnär och författare. Hon har studerat vid både Aalto- universitetet och Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hon är en mångsidig konstnär som gjort kortfilmer, performanser, samarbetsverk och skrivit barnböcker. Utställningen i Elverket har föregåtts av en två år lång period av konstnärlig forskning.

 

Utställningen öppnades den 6 april 2018 av psykoanalytiker Pirkko Siltala. Öppningstal.

Ti-fr 13-17 | Lö-sö 11-17

Galleri Elverket håller stängt under Första maj, men öppet på Kristi himmelsfärdsdag 10.5. kl 13–17. Välkomna!

(Bild: Arbetarmuseet Werstas)

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008