Fredrik Lindberg:

Jag tar nattåget

2.11.–21.12.

Stiftelsen Pro Artibus fortsätter att profilera sig på den nordiska konstscenen. Sommaren 2013 hölls i Elverket en stor nordisk videoutställning, Social Videoscapes from the North, och även stiftelsens förnyade Artist in Residence (AiR) program riktar sig idag till etablerade nordiska konstnärer.

Nattåget, olja på pannå

Fredrik Lindberg, född 1975 i Luleå, blev genom en Open Call ansökan antagen att ställa ut på Elverket i Ekenäs. Lindberg, som har studerat visuell kommunikation vid Konstfack, bor och arbetar i Stockholm. På Elverket kommer han främst att visa olje- och akrylmålningar. Utställningen Jag tar nattåget öppnar i samband med Kulturlänken söndagen den 2.11 och pågår fram till den 21.12.2014. Utställningen curateras av Erica Wulff.

Det är från Västerbotten, där Fredrik Lindberg är uppvuxen, som han har hämtat en stor del av sin inspiration. I lager på lager målar han sina historier. Realism flätas ihop med en fantasieggande mystik. Vi känner igen de öppna landskapen och motiven som Lindberg i en mild färgskala återger. I sina berättelser blandar han nutid med dåtid och drömmar med verklighet.

Fredrik Lindberg har ställt ut på konsthallar över hela Sverige. År 2009 erhöll han Konstnärsnämndens arbetsstipendium och hans konst finns bl.a. på Hallands konstmuseum, Norrbottens museum samt hos Statens konstråd. År 2011 gav Lindberg ut sin första konstbok.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008