Heidi Lunabba & Marcus Lerviks

13.11.2009–24.1.2010

Heidi Lunabba och Marcus Lerviks beviljades år 2006 Svenska kulturfondens treåriga arbetsstipendium som berättigar till boende i Villa Snäcksund. De har nyligen flyttat ut och ställer nu ut tillsammans i Galleri Elverket i Ekenäs. Utställningen kan ses som ett bokslut över de 3 år som gått.

Utgångspunkten för Lunabbas konst är ofta feminism och identitetsfrågor. Hon engagerar gärna närsamhället i olika projekt, där både processen och växelverkan mellan deltagaren och slutprodukten är lika viktiga för helheten. Hon presenterar i ”3” tre stycken olika konstprojekt – ”Flickornas Slott”, ”Studio Vilgefortis” och ”Drawing in snow”.

Marcus Lerviks medium är video. Han intresserar sig för nuet och olika samhälleliga fenomen. Hans videoverk ”1656” kan ses som en tolv månaders dokumentation över vad som hänt utanför studion i Snäcksund under ett års tid.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008