Hans Rosenström:

ETT KLUVET HUS: DEN ENA

6.6.–2.8.

Sommarutställningen under stiftelsen Pro Artibus jubileumsår görs av bildkonstnären Hans Rosenström (1978), som delar upp utställningen på två utrymmen: Sinne i Helsingfors och Galleri Elverket i Ekenäs. De två delarna, som går vid namn Den ena och Den andra, utgör tillsammans utställningen Ett kluvet hus. Således är det frågan om en helhet som befinner sig på två olika adresser. Teman som behandlas är tidsbundenhet, språklighet, kroppslighet och rumslighet. Verket innehåller rörlig bild, ljud, två platsspecifika installationer och en platsspecifik upplevelse.

Utställningen Ett kluvet hus är förknippad med jubileumsårets tema tid, och kommenterar samtidigt stiftelsens två utställningsutrymmen. Rosenström för samman två olika utrymmen, men påminner oss också om deras olikheter. Konstnären beskriver själv sina tankar om utställningen på följande vis: ”Jag har begrundat utställningens teman från ett kroppsligt perspektiv. Den här gången har jag arbetat med två dansare. Utgående från mitt manuskript, som behandlar olika situationer som uppstår mellan människor, gjorde dansarna en koreografi. Dansen filmades, och på utställningen visas det inspelade materialet. Betraktaren hör även en text, som jag bearbetat tillsammans med en hypnotisör. Samarbetet motiverades av min vilja att åstadkomma en upplevelse av flyktighet. Det har att göra med hur betraktaren upplever den scenografi jag har byggt i Sinne. Jag ville skapa en relation”.

Rosenström har i bearbetad version byggt Elverkets utrymme i Sinne, men låtit konstruktionen förbli en kuliss. En sådan lek med verklighet och illusion har varit utmärkande för flera av hans tidigare verk. Betraktaren förleds att tvivla på sina upplevelser och sinnen, och för ett ögonblick genomgår betraktarens världsbild en förändring. I utställningen Ett kluvet hus har konstnären intresserat sig för språkets betydelse: hur språket styr våra upplevelser av och uppfattningar om världen och verkligheten, samt gränserna för dessa två. Enligt Rosenström är dessa gränser också relaterade till samtida politiska fenomen, till frågan om gränser och identiteter, samt till frågan om hur den personliga identiteten definierar människans samhälleliga position och utrymme.

Ett kluvet hus är Hans Rosenströms trettonde separatutställning. Senare i år visas hans verk i Lectoure i Frankrike, i Maria Stenfors Gallery i London och i Gdansk i Polen. Hans Rosenström bor och är verksam i London. Hans verk finns i Kiasmas, Amos Anderssons och Pro Artibus samlingar. År 2010 fick han Stina Krooks pris och 2011 Finska Konstföreningens Dukatpris. År 2015 var han Ars Fennicakandidat. Han utexaminerades från Bildkonstakademin år 2007.

Juha-Heikki Tihinen

Personer som är delaktiga i utställningen: Johanna Nuutinen (dans) Jarkko Lehmus (dans), Cecilia Paul (röst)

Tack till: Titta Vilhunen, Taina Ollikkala, Juha Laatikainen, Charles Montagu, Jussi Liukkonen, Tuomas Skopa, Kristin Wiking

Hans Rosenström CV (pdf)

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008