Eric Adlercreutz:

Arkitektens penna möter pappret

15.9.–11.11.

Galleri Elverkets höst inleds med arkitekten Eric Adlercreutz separatutställning Arkitektens penna möter pappret – Skisser och teckningar 1950-2018.

Utställningen berättar om en mångsidig karriär som arkitekt, och framhäver den roll som tecknandet haft i Adlercreutz arbete. Det visar sig också att tecknandet inte bara varit en teknisk prestation, utan också en livslång passion. Att teckna är att tänka – ett samspel mellan hjärna och hand. Enligt Adlercreutz hör det fortfarande till arkitektens arbete att tänka genom att teckna, även om många idag använder sig av ny teknologi. 

Utställningens sex delar belyser olika sidor av Adlercreutz som tecknare. Det första utställningsutrymmet har tillägnats tidiga teckningar av människor och djur. I följande rum kan vi se teckningar från Italien, varav de tidigaste är daterade till 1960-talet då Adlercreutz för första gången reste dit. Intresset för Italien väcktes under de sex år då Adlercreutz arbetade på Alvar Aaltos (1898-1976) arkitektbyrå. De italienska orterna och deras arkitektur erbjuder variation, för det är möjligt att bekanta sig med både erkända mästerverk och mindre kända byggnader. Architettura minore har inspirerat många generationer av arkitekter, och resor i Italien och medelhavsområdet har varit brukliga. 

I den tredje utställningssalen förevisas tävlingsbidrag med tillhörande perspektivteckningar. De här skisserna vittnar om Adlercreutz intresse för växelverkan mellan nybyggen och deras omgivning. Tävlingsbidragen har också en betydande inverkan på hur de påföljande årens arbete utformas. Utställningens fjärde del utgörs av teckningar och skisser med en koppling till Ekenäs. Motel Marine var ett av Adlercreutz första stora projekt. Ekenäs är också den ort där han tillsammans med Nils-Hinrik Aschan grundade en arkitektbyrå. Trästaden som fenomen har också inspirerat Adlercreutz på mångahanda vis.  

I den femte utställningssalen kan vi se skisser och deras olika versioner. Avsikten är att visa vad det innebär att tänka genom att teckna. Adlercreutz har de facto hänvisat till samtida forskning, som bevisar att även hjärnan tränas då handen tränas. Det tänkande tecknandet har en lång tradition. Det man kallar Grand Tour bygger till exempel på en idé från 1700-talet, som gick ut på att var och en skulle resa för att med egna ögon se den västerländska kulturens centrala minnesmärken. Att teckna var ett mångsidigt sätt att begrunda sina iakttagelser, och därför blev de teckningar och skisser som gjordes under resan en viktig del av upplevelsen. Vid den här tiden uppstod också ett nytt slags arkitekturteckning, capriccio (bokstavligen gethopp), där man kombinerade iakttagelser med fantasi. 

Utställningens sjätte och sista del består av abstrakta akrylmålningar och teckningar gjorda med färgpennor. Dessa har kommit till som en del av det tecknande och de spatiala upplevelser som står i samband med arkitekturen. Verken visar också hur tecknandet kan föra tanken in på nya spår. Samtidigt kan betraktaren ta del av den tecknarglädje, som för Adlercreutz in i nya och underbara verkligheter.

Ytterligare information fås av curator Juha-Heikki Tihinen: juha-heikki.tihinen@proartibus.fi och 0400-688458. 

Du är varmt välkommen till utställningens vernissage, som ordnas den 14 september 2018 klockan 17-19.

I samband med utställningen ordnas också symposiet Pennan som verktyg för tanken. Evenemanget äger rum den 21 september 2018, och är ett samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse.

 

Gratis guidning i utställningen på torsdagar klockan 14. Fritt inträde, ingen förhandsanmälan. 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008