Carl Sebastian Lindberg:

Tjockare än vatten

23.9.–12.11.

Ur sviten Självporträtt som Mannerheim

Galleri Elverkets höstsäsong inleds av Carl Sebastian Lindberg, en bildkonstnär som går på djupet med den finländska närhistoriens samhällsfrågor. I hans verk knyts personliga och allmänna upplevelser samman, och förvandlas till helt nya berättelser. Lindberg hanterar den mystik som hör samman med nationalkänsla och nationalism i allmänhet, och tar fram alternativ till de historiska tolkningar som uppfattas vara allmängiltiga.

Den helhet som visas i Elverket är Lindbergs (1978) hittills mest omfattande separatutställning. Till påseende finns nya och nyligen tillblivna verk av den mångsidiga konstnären. Carl Sebastian Lindberg blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2008, och har efter det varit en aktiv samtidskonstnär. Hans verk har visats på många håll i världen. Rörlig bild och fotografi är konstnärens främsta medier, men han är också en av Talkaraoke-projektets grundande medlemmar. På Talkaraoke får man hålla tal, istället för att sjunga.

Till utställningen hör fyra verk eller verkhelheter. Hem och fosterland (2013) är ett videoverk som ”behandlar min faster, författaren Ann-Mari Lindbergs upplevelser som barn under vinter- och fortsättningskrigen. Utgångspunkten för verket är mikrohistorisk, jag har velat berätta om små händelser i ett barns liv, men genom dem även om historiens större skeenden. Till exempel krigets början behandlas genom hur Ann-Maris pappa köpte gasmasker åt hela familjen, och hur mamma sydde snökåpor åt barnen – likadana snökåpor som soldaterna vid fronten bar. Fortsättningskrigets vapenbroderskap med Nazityskland berörs när Ann-Mari berättar om hur det kändes att göra hitlerhälsningen och marschera i takt i Helsingfors Tyska skola som hon gick i till 1944.”

Världsmästare (2013) är en video som handlar om Finlands världsmästerskapsvinst i ishockey år 2011. Lindberg har intresserat sig för den massreaktion som följde på vinsten, och den variation av uttryck som människornas känslor tog sig. Betraktaren får ta del av spontan glädje, men också helt andra sidor av den bubblande feststämningen, som kryddats med ett rejält mått nationalkänsla. I samband med utställningen är det premiär för Det röda arvet (2017), som producerats av Pro Artibus. Det är frågan om en dokumentär som hanterar händelserna år 1918, samt de spår som lever kvar. Lindbergs farmors far Antti Meritähti var rödgardist, och hölls fången i Ekenäs till år 1919. Dokumentären hanterar hur man på olika sätt förhållit sig, och fortfarande förhåller sig till släktens röda arv. Det är en berättelse om hur en släkt tigit och skämts, och vilka trauman som består när man hört till den förlorande sidan under inbördeskriget. Det röda arvet är det första verket av Lindberg som Stiftelsen Pro Artibus förvärvar till sin samling.

Utställningens fjärde helhet Självporträtt som Mannerheim visar upp en mer lekfull sida av Lindbergs konst. Det är frågan om en fotoserie, där Lindberg bytt ut Finlands marskalk Carl Gustaf Emil Mannerheims (1867-1951) ansikte mot sitt eget. Med ens blir de ikoniska fotografierna av Mannerheim i olika situationer någonting helt annat. Bilderna berättar någonting nytt om konstnären, men också om betraktarens egna reaktioner.

Under höstens lopp deltar Carl Sebastian Lindberg också i två andra utställningar: Raumo konstmuseums Korkeemman kaiun saa, samt Backlight-festivalen som ordnas i Vapriikki i Tammerfors. Konstnären vill tacka de aktörer som stött projektet: Avek, Konstsamfundet, Centret för konstfrämjande, Nylands konstkommission, Oskar Öflunds Stiftelse, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Svenska kulturfonden (Lise och Thelma Standertskjölds fond), Greta och Alfred Runebergs Stiftelse samt Stiftelsen Pro Artibus .

FD Juha-Heikki Tihinen

 

23.9-12.11.2017

ti-fr kl. 13-17, lö-sö kl. 11-17

Fritt inträde.

 

 

 

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008