Petra Lindholm & Kim Simonsson:

Bortom Stora Magellanska molnet

26.1.–26.2.

Utställningen är ett  samarbete mellan Snäcksundstipendiaterna/konstnärerna Petra Lindholm och Kim Simonsson och riktar sig direkt till barn och andra skaparsugna.

Petra Lindholm, f. 1973 i Karis, Finland, studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1996-2001. Hon har medverkat i en mängd utställningar i Sverige, Europa och USA. 2006 fick hon Carnegie Art Awards tredje pris för verket ”Until”. Petra Lindholm är bl.a. representerad på Moderna Museet, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum samt Kiasma och Stiftelsen Pro Artibus.

Kim Simonsson, f.  1974 i Esbo, Finland, studerade fr.o.m 1995 vid Konstindustiella högskolans keramiklinje. År 2000 blev han konstmagister och flyttade till Toronto.

År 2004 valdes Kim Simonsson till Årets unga konstnär i Finland. 2005 och 2008 ställde han ut på Nancy Margolis Gallery i New York. År 2009 erhöll Kom Simonsson Didrichsens konstmuseums Pro Arte pris.

Kim Simonsson har hållit separatutställningar i Frankrike, Danmark, Norge, USA, Spanien, Sverige, Tyskland samt på ett flertal orter i Finland (bl.a Retretti i Punkaharju, Wäinö Aaltonens konstmuseum i Åbo, Gallery Heino och Diedrichsens konstmuseum i Helsingfors och på Elverket i Ekenäs sommaren 2010).

Hösten 2009-2012 bor och arbetar Lindholm och Simonsson som Pro Artibus Snäcksundstipendiater i Ekenäs, Finland. Svenska kulturfonden beviljar treåriga stipendier åt två bildkonstnärer för boende i villan samt tillgång till en nybyggd ateljé på gårdstunet.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008