Sommarläger I:

Äventyret på Ramsholmen

12.–16.6.

Välkommen på Pro Artibus konst– och rollspelsläger för 7–12 åringar

ÄVENTYRET PÅ RAMSHOLMEN

Äventyret på Ramsholmen är ett rollspel där lägerdeltagarna själva både skapar och deltar i spelet. Rollspelet börjar med att deltagarna tillsammans gör upp en startpunkt för berättelsen, bestämmer var spelet utspelar sig och vilka karaktärer som finns med. Varje deltagare skapar sin egen karaktär, funderar ut karaktärens egenskaper och planerar och tillverkar karaktärens kostym. Tillsammans bygger och formar deltagarna också omgivningen där spelet utspelar sig. Rollspelet löper under hela lägret och berättelsen förändras och utvecklas av deltagarna själva och genom tips av spelledaren. Spelet varvas med konstverkstäder som fungerar som ledtrådar och för spelet vidare.

Som lägerledare fungerar bildkonstnär och rollspelare Jan Jämsén, tillsammans med stiftelsens curator för publikarbete Kia Orama och verkstadsguider.

Vi ordnar två skilda läger:

Läger I 12–16.6 

Läger II 19–22.6 

Lägren är dagsläger och pågår kl. 9–15.

Lägren ordnas på Ramsholmen, vid stiftelsens konstnärsresidens Snäcksund. Under bägge lägren besöker vi också galleri Elverket i Ekenäs centrum och bekantar oss med den aktuella utställningen Feministisk sommar. Vi jobbar i huvudsak utomhus, men möjlighet till vistelse inomhus finns också.

Deltagaravgift/läger 60€. Syskonpris 50€/pers.

Barnen serveras ett varmt mål mat om dagen + mellanmål. Barnen är försäkrade under lägret.

För en liten extra kostnad ordnas det barnpassning efter den ledda verksamheten fram till kl. 17.

ANMÄLNINGAR senast 28 april 2017 till kia.orama@proartibus.fi/040-5298656. Begränsat antal platser.

Sommarlägren ordnas i samband med utställningen Feministisk sommar på galleri Elverket.

Bild: ur spelet Tops & Tails, Ferd. Piatnik & Sons, Österrike