Hans Rosenström:

ETT KLUVET HUS: DEN ENA

6.6.–2.8.

Rosenström_Elverket_background

Kuvataiteilija Hans Rosenström (1978) toteuttaa Pro Artibus -säätiön juhlavuoden kesänäyttelyn kahteen näyttelytilaan, Sinneen Helsinkiin ja Galleria Elverketiin Tammisaareen. Näyttely Ett Kluvet Hus jakaantuu kahteen osaan nimiltään Den Ena ja Den Andra. Kyseessä on kokonaisuus, joka sijaitsee kahdessa eri osoitteessa. Teos käsittelee ajallisuutta, kielellisyyttä, kehollisuutta ja tilallisuutta. Teos sisältää liikkuvaa kuvaa, ääntä, kaksi paikkaerityistä installaatiota ja paikkasidonnaisen kokemuksen.

Ett Kluvet Hus liittyy Pro Artibus -säätiön juhlavuoden teemaan aika ja se kommentoi myös säätiön kahta erilaista näyttelytilaa. Rosenström on rakentanut teoksen, joka luo tilasta toiseen yhteyksiä, mutta muistuttaa myös näiden tilojen erillisyydestä. Taiteilija kuvaa ajatuksiaan näyttelyyn liittyen seuraavasti: ”Olen ajatellut näyttelyn teemoja ruumiillisuuden näkökulmasta käsin. Olenkin työskennellyt kahden tanssijan kanssa ja tein heille ihmisten välisiä tilanteita käsittelevän käsikirjoituksen, jonka pohjalta he tekivät oman koreografiansa. Tämä on kuvattu ja katsojat näkevät videon ja kuulevat tekstin, jonka olen työstänyt hypnotisoijan kanssa. Yhteistyön taustalla on kiinnostukseni luoda hetkellisyyden kokemus. Tämä liittyy siihen, miten katsoja kokee Sinneen rakennetun lavastuksen. Halusin luoda yhteyden.”

Rosenström on rakentanut Elverketin tilan Sinneen sitä muokaten, mutta jättänyt rakennelmansa lavastemaiseksi. Tällainen todellisuuden ja sen illuusion kanssa leikittely on ollut monille hänen teoksilleen ominaista. Niissä katsoja saa epäillä aistejaan ja kokemuksiaan, jolloin hänen maail- mankuvansa on ainakin hetkellisesti muutoksen kourissa. Taiteilijan kiinnostuksena on Ett Kluvet hus -näyttelyssä kielen merkitys ja kuinka se ohjaa kokemuksiamme ja käsityksiämme maailmasta, todellisuuksista ja näiden rajoista. Nämä rajat liittyvät Rosenströmin mukaan myös nykyhetken poliittisiin ilmiöihin, kysymykseen rajoista ja identiteeteistä ja siitä miten henkilökohtainen identiteetti määrittelee ihmisen paikkaa ja tilaa yhteiskunnassamme.

Ett Kluvet Hus on Hans Rosenströmin kolmastoista yksityisnäyttely. Hänen teoksiaan nähdään myöhemmin tänä vuonna Lectouressa Ranskassa, Maria Stenfors Galleriassa Lontoossa ja Gdanskissa Puolassa. Hans Rosenström on Lontoossa asuva ja työskentelevä taiteilija, jonka teoksia on Kiasman, Amos Andersonin ja Pro Artibuksen kokoelmissa. Hän on saanut Stina Krookin palkin- non 2010 ja Suomen taideyhdistyksen Dukaatti- palkinnon vuonna 2011. Vuonna 2015 hän oli yksi Ars Fennica palkintoehdokkaista. Rosenström on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2007.

Juha-Heikki Tihinen

(Kluven merkitsee muun muassa halkaistua, jaettua ja epämääräistä.)